Sprawdzian OKE odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
  • część I - język polski i matematyka godz. 9:00
  • część II - język obcy nowożytny godz. 11:45
 dodatkowy termin 2 czerwca 2016 r.; w tych samych godzinach.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem dotyczącym Sprawdzianu Szóstoklasisty.