Tadeusz Zduniak
KONSERWACJA OBIEKTU I WYPOSAŻENIA


Waldemar Zduniak
KONSERWACJA OBIEKTU I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH


Józef Lewandowski
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI


Barbara Czech
NADZOROWANIE SZATNI
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCHMaria Lewandowska
SERWIS PORZĄDKOWY