Z dniem 01.09.2003 r, decyzją władz oświatowych zostały przeniesione
ze Szkoły Podstawowej nr 14 do naszej,
dwie klasy dla uczniów z autyzmem .

Uczniowie z klas autystycznych kontynuowali zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z nauczycielami, którzy przeszli razem z nimi do nowej szkoły. Zajęcia prowadzą logopedzi i doświadczeni nauczyciele, którzy wykorzystując wiedzę z dziedziny oligofrenopedagogiki, dążą do prawidłowego rozwoju społecznego swoich podopiecznych.
Współpracują z nimi nauczyciele takich przedmiotów jak: muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice dzieci utworzyli bardzo dobre warunki, które ułatwiają uczniom funkcjonowanie w naszej szkole (m.in. osobne wejście do budynku szkoły, odpowiednie pomieszczenia na parterze w wyciszonym sektorze, dodatkowe pomieszczenie do zajęć logopedycznych, dodatkowa szatnia, bliskość toalet, możliwość korzystania z sali gimnastycznej i stołówki, odpowiednie wyposażenie klas).
 Nad funkcjonowaniem klas autystycznych czuwa również Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym, którym kieruje mgr Izabella Kotecka. Wspólnie udało się zorganizować na terenie szkoły integracyjne zabawy mikołajkowe dla około pięćdziesięciorga dzieci ze stowarzyszenia, a w integrację włączyła się również młodzież z gimnazjum i szkoły podstawowej przygotowując pod kierunkiem mgr Anny Tabaki i mgr Wiesławy Kasprzak przedstawienia "Jasełka".
W czerwcu 2004 roku zorganizowano na stanicy harcerskiej Dzień Dziecka z wieloma atrakcjami, które zapewnili lokalni sponsorzy, a we wrześniu 2004 r. zaproszono rodziców i dzieci na Święto Pieczonego Ziemniaka do stadniny koni w Chełmcach.
Propagowaniu wiedzy na temat autyzmu w środowisku lokalnym sprzyjała organizowana
wspólnie ze szkołą w marcu 2005 r.
 II Międzynarodowa Konferencja na temat autyzmu "Autyzm spektrum schorzenia".
Pomoc w zorganizowaniu zadeklarowali specjaliści z Holandii. W październiku 2005 r. odbyły się
Międzynarodowe Warsztaty dla rodziców dzieci, nauczycieli, terapeutów, psychologów, logopedów
- czyli osób pracujących na co dzień z dziećmi autystycznymi.