ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU KARTA DOBREGO UCZNIA

1.      O Kartę mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych. 

2.      Kartę może otrzymać uczeń posiadający ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą i średnią ocen:

a)      uczniowie szkół podstawowych - minimum 5.20

b)     uczniowie szkół gimnazjalnych – minimum 4.80

c)      uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – minimum 4.10 

3.      Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II.

4.      Karta upoważnia do skorzystania z basenów wewnętrznych (w okresie zimowym z lodowiska, a w okresie letnim także z basenów zewnętrznych) cztery razy w miesiącu. Każde wejście obejmuje 60 minut pobytu na basenie lub lodowisku lub całodzienny pobyt na basenach zewnętrznych.

5.      Dopłaty za przekroczony czas pobytu będą regulowane w kasie wg cennika.

6.      Karta jest ważna we wszystkie dni tygodnia w okresach: od października do lutego oraz od kwietnia do sierpnia, w godzinach otwarcia obiektów.

7.      Właścicielem Karty jest „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. a użytkownikiem Uczeń Szkoły.

8.      Wraz z wydaniem Karty pobierana jest jednorazowa kaucja w wysokości 10 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty.

9.      Karta jest przypisana do konkretnego ucznia i ważna tylko z aktualną legitymacją szkolną.

10.  Niewykorzystane w danym miesiącu wejścia mogą zostać wykorzystane do końca okresu na jaki została wydana Karta.

11.  Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać w hali basenowej lub lodowisku z opiekunem zgodnie z regulaminem tych obiektów.

12.  Opiekun (osoba pełnoletnia) ucznia legitymującego się Kartą otrzymuje zniżkę 40% na zakup biletu.

13.  Z jednym opiekunem na basen może wejść maksymalnie pięciu użytkowników Kart.

14.  Wartość Karty nie podlega zamianie na gotówkę lub innym ekwiwalentom.

15.  Uczeń korzystający z Karty zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Kaliskim Parku Wodnym oraz kaliskim lodowisku.Pobierz wniosek o wydanie KARTY DOBREGO UCZNIA
 
REGULAMIN KARNETU W RAMACH PROGRAMU
KARTA DOBREGO UCZNIA

1.      Karnet upoważnia do skorzystania z basenów wewnętrznych (w okresie zimowym z lodowiska a w okresie letnim z basenów zewnętrznych) cztery razy w miesiącu. Każde wejście obejmuje 60 minut pobytu na basenie lub lodowisku lub całodzienny pobyt na basenach zewnętrznych.
2.      Karnet dla ucznia ważny jest w okresach: od października do lutego oraz od kwietnia do sierpnia, od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia obiektu.
3.      Właścicielem karty jest „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. a użytkownikiem Uczeń Szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty
„AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. obciąży Szkołę kwotą 10zł/szt.
4.      Karnet jest imienny, ważny z aktualną legitymacją szkolną.
5.      Dopłaty za przekroczony czas będą regulowane w kasie przy wyjściu gotówką lub kartą płatniczą.
6.      Niewykorzystane w danym miesiącu wejścia nie ulegają anulacji, ale muszą zostać wykorzystane w dwóch okresach: od października do lutego oraz od kwietnia do sierpnia.
7.      Dzieci do 13 roku życia muszą przebywać w hali basenowej z opiekunem.
8.      Dzieci do 13 roku życia muszą przebywać na Lodowisku z opiekunem.
9.      Opiekun (rodzic lub osoba pełnoletnia) ucznia legitymującego się kartą otrzymuje zniżkę 40% na zakup biletu.
10.  Z jednym opiekunem na basen może wejść maksymalnie pięciu użytkowników karnetu.
11.  Wartość karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.
12.  Uczeń korzystający z karnetu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Kaliskim Parku Wodnym.
13.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.