REGULAMIN Komisji Rekrutacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018  więcej informacji

  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018  więcej informacji

  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018  więcej informacji

  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018  więcej informacji