PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W KALISZU W SYTUACJI WYPADKU NA TERENIE  SZKOŁY

1.WYPADEK  NA  PRZERWIE PODCZAS PEŁNIENIA DYŻURÓW:

- NAUCZYCIEL  POWIADAMIA  DRUGIEGO  NAUCZYCIELA  DYŻURUJĄCEGO  LUB TELEFONICZNIE  ZGŁASZA  WYPADEK I POTRZEBĘ  UDZIELENIA  PIERWSZEJ  POMOCY, DO PIELĘGNIARKI  SZKOLNEJ, A W  PRZYPADKU  NIEOBECNOŚCI  PIELĘGNIARKI  DO  SEKRETARIATU  SZKOŁY.

2.WYPADEK  PODCZAS  LEKCJI:

- NAUCZYCIEL  TELEFONICZNIE  ZGŁASZA  WYPADEK  I  POTRZEBĘ  UDZIELENIA  PIERWSZEJ  POMOCY  DO PIELĘGNIARKI  SZKOLNEJ, A  W  PRZYPADKU  NIEOBECNOŚCI  PIELĘGNIARKI  SZKOLNEJ  DO  SEKRETARIATU  SZKOŁY.

3.PIELĘGNIARKA  SZKOLNA :

- DIAGNOZUJE  PROBLEM, UDZIELA   PIERWSZEJ  POMOCY  LUB  KORZYSTA  Z  POMOCY  PRZESZKOLONEGO  NAUCZYCIELA

- POWIADAMIA  TELEFONICZNIE  RODZICÓW  O  ZAISTNIAŁYM  WYPADKU  I  WZYWA  RODZICÓW  DO  SZKOŁY

- W  SYTUACJI  KONIECZNEJ  WZYWA  POGOTOWIE  RATUNKOWE.

4.PRZESZKOLONY  NAUCZYCIEL:

- UDZIELA  PIERWSZEJ  POMOCY, A  W  SYTUACJI  NIEOBECNOŚCI  PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ  POWIADAMIA  TELEFONICZNIE  RODZICÓW  O  ZAISTNIAŁYM  ZDARZENIU  I  WZYWA  RODZICÓW  DO  SZKOŁY.

- W  SYTUACJI  KONIECZNEJ  WZYWA  POGOTOWIE  RATUNKOWE

5.RODZIC:

- PRZYBYWA  NA  WEZWANIE  SZKOŁY  I  PRZEJMUJE  OPIEKĘ  NAD  DZIECKIEM 

- RODZIC  DECYDUJE  O  DALSZYM  POSTĘPOWANIU  Z  DZIECKIEM.