WYMAGANIA EDUKACYJNE


Wymagania edukacyjne klas 1 - 3 SP znajdują się w zakładce klas młodszych


Religia
Język angielski
Zajęcia techniczne
Matematyka
Plastyka
Muzyka
Język polski

Przyroda

klasa 4
klasa 5
klasa 6

Historia

klasa 4
klasa 5
klasa 6

Zajęcia komputerowe

klasa 4
klasa 5
klasa 6