Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

Rekrutacja

ZAPISY DO SZKOŁY

 w terminie od 26 lutego do 9 marca 2018 r.

REKRUTACJA! ZAPRASZAMY DO NAS!
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
 
 
Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu e-systemu.
Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.
Po wypełnieniu elektronicznym formularza należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.
Szkoła Podstawowa:

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły podstawowej powinni
w terminie od 26 lutego do 9 marca 2018 r.
złożyć zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie szkoły. 
28 marca 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
9 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej
26 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
7 maja 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
Oddział przedszkolny „Zerówka”
 
 
KRYTERIUM
WARTOŚĆ KRYTERIUM W PUNKTACH
Rodzństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły.
10
Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole zkolno – przedszkolnym i ubiega sie o przyjęcie to tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej tego zespołu.
 
9
Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły.
5
Kandydat uczęzczł do przedszkola mającego siedzibę na tereni obwodu szkoły podstawowej.
4
Kandydat zamiezkały na terenie osiedal, na którym znajduje sie szkołą podstawowa.
3
 Rodzice, składają wniosek / kartę zgłoszenia do oddziału
przedszkolnego terminie
 od 26 lutego do 9 marca 2018 r.
do placówki, którą wskazali w pierwszej kolejności
dla swojego dziecka.
 
28 marca 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
9 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.
26 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
7 maja 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:
 
 
KRYTERIUM
WARTOŚĆ KRYTERIUM W PUNKTACH
Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
64
Kandydat w wieku 3-5 lat.
32
Kandydat posiada rodzeństwo w danym przedszkolu.
16
Kandydat posiada rodzeństwo w szkole podstawowej (dotyczy tylko zespołów szkolno – przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).
 
8
Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo lub w przypadku rodzica wychowyjącego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo.
4
Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje sie przedszkole.
2
 
 
 

 

 


Do wakacji pozostało 119 dni